Poznaj naszą ofertę

Produkty

Skrobia ziemniaczana

 • 0,5kg pakowana w torebki papierowe; opakowanie zbiorcze – pakiet foliowy lub karton typu display – 6 kg
 • 1kg pakowana w torebki papierowe; opakowanie zbiorcze – pakiet foliowy lub karton typu display – 10 kg
 • 0,4kg i 0,5 kg torebki foliowe PP; opakowanie zbiorcze – karton 10kg 
 • 20kg, 50lbs i 25kg wielowarstwowe worki papierowe
 • 1000kg i 1200kg worki typu big bag
 • oraz inne opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów 

Skrobia ziemniaczana

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki PPZ Trzemeszno jest produkcja skrobi ziemniaczanej z ziemniaków. Nasza firma produkuje dwa rodzaje skrobi: SUPERIOR oraz SUPERIOR STANDARD. Produkty, w zależności od potrzeb odbiorcy, oferowane są w opakowaniach: 0.5 kg, 1 kg, 25 kg, oraz big-bag.

Skrobia ziemniaczana otrzymywana jest przez mechaniczne oddzielenie ziarenek skrobi od pozostałych części składowych ziemniaka, a następnie wypłukanie, oczyszczenie, wysuszenie i odsianie

Skrobia jest polisacharydem pełniącym rolę materiału zapasowego roślin. Struktury krystaliczne ziarna skrobiowego są tworzone przez makrocząsteczki skrobi o budowie rozgałęzionej – amylopektynę oraz makrocząsteczki o budowie liniowej amylozę. Ponieważ amyloza i amylopektyna różnią się wieloma istotnymi cechami, dlatego proporcja, w jakiej występują w określonym rodzaju skrobi określa jej właściwości fizykochemiczne. Skrobia jest jednym z najbardziej wielofunkcyjnych surowców w przemyśle spożywczym. W części zastosowań wykorzystuje się jej naturalne właściwości tworzenia żeli i zagęszczania. W przemyśle spożywczym i farmacji skrobia jest stosowana do nadawania produktom odpowiedniej tekstury, wyglądu (postaci), wilgotności, konsystencji i trwałości podczas przechowywania.

Zastosowanie

W przemyśle spożywczym do:

 • wypieku ciast
 • zagęszczania zup i sosów
 • koncentratów
 • przyrządzania kisieli i budyni
 •  produkcji makaronów
 • produkcji drożdży

W przemyśle mięsnym

W przemyśle włókienniczym

 • przy apreturowaniu tkanin
 • do krochmalenia tkanin; 

W przemyśle farmaceutycznym

 • do produkcji antybiotyków,

W przemyśle chemicznym

 • do produkcji klejów;

W przemyśle papierniczym

Także w produkcji dekstryn, hydrolizatów skrobiowych, syropów skrobiowych, glukozy, alkoholu etylowego , modyfikatów skrobiowych, preparatów krochmalowych a także  do celów technicznych w innych gałęziach przemysłu.

Specyfikacja i certyfikaty

Białko ziemniaczane

 • 500kg wielowarstwowe worki papierowe
 • 1000kg worki typu big-bag
Widok z lotu ptaka na pole uprawne, na którym widać ciągniki prowadzące orkę gruntu.

Nawóz płynny

Spółka począwszy od września 2019 prowadzi sprzedaż nawozu płynnego wieloskładnikowego K5 z możliwością aplikacji na polach rolników. Nawóz produkowany jest ze odcieku z linii białka ziemniaczanego, jego głównymi składnikami są azot, fosfor, potas, magnez i siarka. Nawóz jest bezchlorkowy, dzięki czemu może być bez przeszkód stosowany doglebowo (na wszystkie rodzaje gleby) wiosną i jesienią pod uprawę wszystkich gatunków roślin. Nawóz dzięki zawartości siarki oraz pH 5,2 przystosowany jest do mieszania z gnojowicą. Głównym celem mieszania jest redukcja utleniania się amoniaku, a tym samym zapobieganie stratom azotu. Dzięki procesowi zakwaszania znaczna część azotu w gnojowicy występuje w postaci jonów amonowych, zamiast amoniaku NH3, który może się ulatniać. Mieszanie gnojowicy z nawozem w stosunku 1:10 (1t nawozu na 10t gnojowicy) powoduje osiągnięcie pożądanej proporcji N:P:K

PPZ Trzemeszno sp. z o.o. posiada beczkowozy aplikujące nawóz bezpośrednio na polach i autocysterny do przewozu nawozu.

Nawóz płynny wieloskładnikowy K5 jest dystrybuowany Plantatorom dostarczającym surowiec, odbiorcom zewnętrznym (rolnikom indywidualnym, przedsiębiorstwom rolniczym) w różnych opcjach, tzn.:

 • usługa dowozu i aplikacji wykonana przez spółkę;
 • dowóz bez aplikacji;
 • odbiór i aplikacja po stronie odbiorcy.

Spółka jest jedynym przedsiębiorstwem przemysłu ziemniaczanego w Polsce produkującym wieloskładnikowy nawóz płynny- produkt niedostępny wcześniej za rynku krajowym.

Transport

Wychodząc naprzeciw naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę od momentu nawiązania pierwszego kontaktu, poprzez realizację zamówienia, aż po dostawę towaru pod wskazany adres w dowolnym miejscu na świecie.
Staramy się sprostać wszelkim wymaganiom dokumentacyjnym naszych klientów. Każda wysyłka zaopatrzona jest w odpowiedni zestaw niezbędnych w danym kraju przeznaczenia.  certyfikatów i zaświadczeń.
Współpracujemy z najlepszymi firmami realizującymi przewozy lądowe, kolejowe, morskie i lotnicze. Mamy sprawdzone rozwiązania, a zdobyte przez lata wiedza i doświadczenie pozwala na płynną i kompleksową obsługę wysyłek eksportowych.

Droga asfaltowa, dwupasmowa z poboczem. Na drodze Ciężarówka widoczna z tyłu z metalowymi zbiornikami. Po prawej stronie fotografii znak informujący, że za 200 m droga połączy się z dodatkowymi dwoma pasami i przejdzie w czteropasmową. Niebo zachmurzone, w oddali krzewy wzdłuż drogi.

Możliwości załadowcze wybranych środków transportu:

kontener 20”
* skrobia ziemniaczana w workach 25kg ładowana luzem – max. 22t
* skrobia ziemniaczana w workach 25kg ładowana na paletach – max. 18,5t
* skrobia ziemniaczana w worku typu big-bags 1000kg – max.20t

kontener 40”
* skrobia ziemniaczana w workach 25kg ładowana na paletach – max. 22t
* skrobia ziemniaczana w worku typu big-bags 1000kg – max.22t

samochód ciężarowy (plandeka)
* skrobia ziemniaczana w workach 25kg ładowana na paletach – max. 23t
* skrobia ziemniaczana w worku typu big-bags 1000kg – max.23t

Kilkanaście ziemniaków na białym tle.

Polityka jakości

Podstawową działalnością PPZ Trzemeszno sp. z o.o. jest przerób ziemniaków i produkcja skrobi ziemniaczanej. Pozycja Spółki na rynku zależy od stopnia spełnienia wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

W celu podniesienia konkurencyjności wyrobów i stałego satysfakcjonowania klientów Spółka wyznaczyła następujące cele jakościowe:
– produkowanie i dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania
naszych klientów ,wyrobów zgodnych z aktualnymi przepisami i normami,
– poprawianie na rynku wizerunku Spółki w zakresie konkurencyjności wyrobów oraz
jakości kontaktów z klientami.
Dla osiągnięcia wyznaczonych celów stosujemy następujące działania:
– poprawę organizacji pracy,
– poprawę wydajności pracy i optymalizacja kosztów,
– poszerzenie rynków zbytu firmy i wzrost sprzedaży,
– rozszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów,
– utrzymanie na najwyższym poziomie technicznym i doskonalenie zasobów
infrastruktury,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– doskonalenie systemu motywacji pracowników,
– zapewnienie i doskonalenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– stosowanie zasady staranności w procesie produkcyjnym w trosce o zdrowotne
bezpieczeństwo wyrobu,
– systematyczne poprawianie i doskonalenie procesowego systemu zarządzania
jakością zgodnego a normą PN ISO 9001:2000 i systemu HACCP.

Podział zadań i uprawnień nakłada odpowiedzialność za jakość na każdego pracownika i jest realizowana przez wszystkich pracowników spółki.

Skip to content