potatoes

Aktualności

Porozumienie – warunki kontraktacji surowca na kampanię 2024 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20.12.2023 r. w siedzibie PPZ Trzemeszno sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Sygnatariusze Porozumienia branżowego reprezentujący Plantatorów ziemniaka skrobiowego uzgodnili z Zarządem Producenta ostateczne warunki kontraktacji surowca na kampanię 2024. Możemy niewątpliwie mówić o sukcesie, gdyż podpisane w dniu 01.09.2023 r.Porozumienie branżowe to pierwsze tego typu rozwiązanie określające zasady wzajemnej współpracy między jego Stronami w sektorze ziemniaka skrobiowego. Po raz pierwszy również warunki kontraktacji zostały ustalone z tak dużym wyprzedzeniem.

W efekcie osiągniętego Porozumienia Dział surowcowy PPZ Trzemeszno sp. z o.o. tuż po Świętach rozpocznie proces kontraktacji surowca.

Inne aktualności

„Święto Pyry” w Trzemżalu

Spotkanie jest organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Trzemżala już od kilku lat w miejscowej Świetlicy Wiejskiej. Tegoroczna impreza miała miejsce 21 października. „Święto Pyry”

Czytaj więcej »
Skip to content