Aktualności

Porozumienie branżowe PPZ Trzemeszno z Plantatorami podpisane

1 września 2023 r., na terenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia branżowego pomiędzy spółką zależną Krajowej Grupy Spożywczej S.A. PPZ Trzemeszno, a Plantatorami.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Marek Zagórski oraz Członek Zarządu Tomasz Rega, Prezes Zarządu PPZ Trzemeszno Marta Milewska, Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata i przedstawiciele Plantatorów.

Podpisane porozumienie określa zasady współpracy z Plantatorami kontraktującymi ziemniaki skrobiowe dla Zakładu PPZ Trzemeszno. Zapewnia Plantatorom stabilność i daje gwarancję długoterminowej współpracy, jest wyrazem chęci kontynuowania dobrych relacji z Plantatorami oraz zapewnienia im opłacalności produkcji ziemniaka skrobiowego i zbytu na produkowany przez nich surowiec. Ponadto, w ramach porozumienia, Plantatorzy – przy spełnieniu określonych w porozumieniu warunków – nabędą prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego.

PPZ Trzemeszno wyraża przekonanie, że zapisy Porozumienia zachęcą Plantatorów do dywersyfikacji upraw z uwzględnieniem zwiększenia areału ziemniaków skrobiowych w ich gospodarstwach.

Inne aktualności

„Święto Pyry” w Trzemżalu

Spotkanie jest organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Trzemżala już od kilku lat w miejscowej Świetlicy Wiejskiej. Tegoroczna impreza miała miejsce 21 października. „Święto Pyry”

Czytaj więcej »
Skip to content