Aktualności

140 Kampania ziemniaczana w fabryce w Trzemesznie

30 sierpnia 2022 roku rozpoczęła się 140 kampania ziemniaczana w fabryce w Trzemesznie.

Dzięki zaangażowaniu Plantatorów w uprawy ziemniaka skrobiowego, dostarczany surowiec do fabryki jest wysokiej jakości. Odmiany wczesne dostarczane na początku września do fabryki cechowały się wysoką zawartość skrobi, często ponad 20%. Należy zaznaczyć, że w bieżącym roku mniejsza suma opadów podczas okresu wegetacji przełożyła się na obniżenie wydajności upraw z ha. Po skutecznym uruchomieniu oraz zwiększeniu dobowego przerobu fabryki wprowadzono zmiany w organizacji przyjęcia surowca polegające przede wszystkim na uruchomieniu dostarczania surowca w każdy dzień tygodnia.

Trwająca kampania 2022/2023 pod względem dobowej produkcji skrobi i białka jest rekordowa – osiągnięto możliwości prowadzenia kampanii na poziomie ok. 3000 t/d, dzięki czemu trzemeszeńska krochmalnia stała się nie tylko największa i najnowocześniejsza w Polsce, ale również znalazła się w gronie dużych europejskich fabryk przemysłu skrobiowego. To wielkie osiągnięcie w obliczu wyzwań z jakimi przyszło nam się zmierzyć – przede wszystkim wojną na Ukrainie, trudną dostępnością urządzeń zawierających półprzewodniki, rosnącymi cenami surowców, mediów czy też materiałów do produkcji.

W PPZ Trzemeszno kontynuowany jest rozwój firmy, podjęte działania przez konkurencyjne firmy europejskie oraz tendencje na rynku związane z rosnącym zapotrzebowaniem na skrobię ziemniaczaną zaowocowały podjęciem decyzji o zwiększeniu skali działalności trzemeszeńskiej krochmalni – modernizacji oraz pobudowaniu nowych linii produkcyjnych. Rozbudowa czynnego zakładu to ogromne wyzwanie ze względu na połączenia technologiczne pomiędzy nowymi i istniejącymi liniami produkcyjnymi.

W 2020 roku pobudowano i uruchomiono nowoczesną stację płukania i tarcia surowca, co umożliwiło dalsze zwiększanie mocy przerobowych fabryki oraz poprawiło stopień oczyszczania surowca.

W roku 2021 pobudowano następujące stacje:

  • nowoczesną linię wymycia i rafinacji II opartą na indywidualnym projekcie zagęszczania mleczka surowego na stacji multihydrocyklonów;
  • bezobsługową stację filtrów próżniowych o łącznej powierzchni blisko 100m2;
  • suszarnię skrobi III o wydajności suszenia na poziomie 450 t/d. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom udało się poprawić efektywność energetyczną procesu poprzez zmniejszenie tzw. strat kominowych.

W bieżącym roku uruchomiono suszarnię białka ziemniaczanego paszowego wraz z transportem pneumatycznym, silosem oraz nową pakownią big-bag. Suszarnia białka została zlokalizowana w istniejących budynkach, co wymagało wykonania skomplikowanych robót budowlanych przed instalacją technologii oraz uzgodnień z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ponadto rozbudowano i uruchomiono mokry proces linii odzysku białka ziemniaczanego podlagający na termiczno-chemicznej koagulacji wód sokowych. Należy wspomnieć, że jest to projekt całkowicie indywidualny, oparty na doświadczeniach zebranych przez Pion Techniczno-Produkcyjny w zakresie doboru i konfiguracji wymienników ciepła oraz wykonania połączeń z istniejącym procesem. Docelowo linię przygotowano na maksymalną wydajność do 110m3/h wody sokowej.

Należy wspomnieć, że skutecznie ograniczono do minimum prace związane z załadunkami ręcznymi skrobi do kontenerów, skorzystano w tym zakresie z doświadczeń firm specjalizujących się w Europie w systemach push & pull. Spowodowało to co do zasady wyeliminowanie prac ręcznych w załadunkach skrobi oraz zwiększenie możliwości załadunkowych w fabryce.

PPZ Trzemeszno z dumą przyczynia się do kształcenia zawodowego w Polsce – od roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęto praktyczną naukę zawodu młodych adeptów.

Z olbrzymią satysfakcją obserwujemy dynamiczny rozwój firmy.

Inne aktualności

OGŁOSZENIE O SADZENIAKACH

W związku z trwającymi w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o. przygotowaniami do zaopatrzenia Plantatorów Spółki w kwalifikowany materiał sadzeniakowy na wiosnę 2024 roku

Czytaj więcej »
Skip to content